Kategorier
LOG 79

Vinterens Pris

Greenfee på Mollerup
Der spilles til vintergreens på 9 huller

Hverdage    350,- kr per runde for seniorer
Weekend     400,- kr per runde for seniorer
For medlemmer af Mer’Golf:  100,- kr per runde
(Se særskilt indlæg om Mer’Golf)

Bolde rengøres ikke i vintersæsonen. Der stilles spande til rådighed.
Vand hentes i gården ved indgangen til sekretariat og shoppen.
Såfremt forholdene tillader det indsamles boldene af greenkeeper.
Alternativt foretages opsamling af spilleren med manuel opsamler.

Par 3 banen er åben med sommergreens hele året

Greenfee alle dage:   150,- kr

Glædelig Jul & Godt Golf-Nytår

 

 

 

Kategorier
LOG 79

Indenom Greenbunker – Udenom Sandheden

Kritik af Kunsten taget til efterretning!

En enkelt eller to har måske savnet flere ”løse kalenderblade”  i december.

Det var planen at levere en lille digterisk reference på månedens primtals-datoer. Det ville svare til 9 huller inden jul.
Planen stoppede efter en kritisk bemærkning fra et klubmedlem:
”Dine fjollede vers slører. Det er irriterende med referencer der skal hentes ind
og gennemlæses for at forstå meningen. Skriv kort og klart hvad du vil fortælle!”
    Kritikken er forståelig og ”Løse kalenderblade” er nu fjernet.

hvorfor overhovedet bringe emnerne på banen?

Formålet er ganske enkelt at dokumentere:
1
.  at 3 indledende referencer i Brev til Peter Thomsen dels er bevidst
ufuldstændigt anført, dels udfyldt med bortforklaringer og åbenbare
uoverensstemmelser!
1.1:  ændrede klippemønstre foran greens
1.2:  færdsel med trolleys mellem greenbunker og greens
(På billedet køres over green inden spærrebuen blev flyttet!!)
1.3:  regelundervisning

2.  at bestyrelsens påstande om overholdelse af klubbens værdier ikke stemmer overens med klubbens nedskrevne værdier!
–  Påstandene bygger tydeligvis på enkelte bestyrelsesmedlemmers
subjektive værdisæt!
(jeg tillader mig at skrive enkelte, eftersom der er medlemmer jeg
knapt aner hvem er og som jeg aldrig har været i kontakt med! –
Deres vidnesbyrd kan næppe indgå i betegnelser á la ”den samlede
bestyrelses opfattelse)

Derfor fremlægges detaljerne herefter hver for sig og tidligere notitser på hjemmesiden fjernes for at undgå forvirring som min gode kritiker har anført.

Hvorfor ikke bare stoppe helt og lade stå til?

Hér falder min tanke umiddelbart på et filmcitat:

”If You stop telling Lies about me, I´ll stop telling the Truth about You!”

Fakta er at bestyrelsen ikke lyver!, men den glemmer at fortælle hele sandheden!

Jeg medgiver gerne at mine indsigelser overfor bestyrelsens aktioner eller mangel på samme ikke nødvendigvis er udtrykt blidt eller diplomatisk – men de alle fuldstændige, korrekte og dokumenterede!

–  Sandheden agter jeg at gennemgå med udgangspunkt i bestyrelsens brev omkring emner jeg har bragt på banen.
Det giver et fuldt billede af bestyrelsens aktioner udenom medlemmer, udvalg, klubbens vedtægter og generalforsamlingers beslutninger

En bestyrelse må være åben for kritik –  må se på indholdet ikke se på indpakningen.   Konstruktiv uenighed og dialog skaber udvikling.
Egen-nyttighed og manglende information skaber mistillid!

Kategorier
LOG 79

En ring går i spiral – i begge retninger

Mer’Golf – går i spiral og i udvalg

Husker du kortet fra januar 2020 – og læste du dette?:  ring-sider
Omstændigheder er næsten de samme – blot en smule ringere!

Indlægget stillede spørgsmålstegn ved udviklingen i Mer’Golf.
Ringen startede med 8 klubber og stor tilslutning af medlemmer fra Mollerup. Efter en sæson smuttede Ådalen efter et tab af flex-medlemmer, der flyttede klub.  Markusminde ”forsvandt” fra ringen
– dvs. der var vist nogen, som arrangerede et forsvindingsnummer!

Formanden lovede at arbejde på at få andre klubber med til at erstatte de udgåede.  Det lykkedes ikke rigtigt!
– men den trofaste venskabsklub Norddjurs gik dog med.

Til gengæld bredte panikken sig da Hobro og Randers Fjord ved afslutningen af 2019 meldte fra med kort varsel.

Igen lovede formanden at finde nye klubber til Mer’Golf.

Denne gang lykkedes det! –  Søhøjlandet kom med!
–  der var dog en lille hurdle:
Søhøjlandet spiller til sommergreens hele året, så efter princippet:
”Den, der har grisen, bestemmer prisen”  var Søhøjlandet’s betingelse:
Mer’Golf-gæster skal betale extra 100 kr per runde om vinteren!

Smart tænkt!må man absolut sige.  Log79’s kritiske kommentar i januar 20 til Søhøjlandets aftale resulterede i en salomonisk løsning: Fritspilsordningen bliver gjort til et sommersæsonkort! –

Den omvendte Verden –  Tilbuddene bliver dyrere!

Spil i om vinteren koster 100 kr – også på baner med vintergreens!  Forringede spilleforhold koster nu extra!   –  Den er Ny!

Nye Horisonter

Det reelle problem er stadig ikke løst:  at få flere klubber med!
Så Mollerup tyr til sin kendte fremgangsmåde:
Der nedsættes et udvalg!  –  nummer 17 eller 18 i spiralen?

Der er en trøst:  Jo højere spiralen når op – jo videre udsigt!
Måske kan der anes et par klubber i en fjern horisont?

Det vil da glæde mange – i hvert fald om sommeren!