Kategorier
Generelt & Merlinks 4 sider

Røgen fra historiebogen….!

“Fyring” af endnu en af klubbens frivillige!

Min hustru har været flittig med at fjerne affald, feje op hvor
der er behov, påpege mangler og skader i omklædning og baglade osv. –  altså ud over arbejdet med banens markeringer gennem flere år!

 

Hendes navn blev pludselig fjernet fra listen over frivillige
i Mollerup Golf Club. På forespørgsel om hvorfor, har hun
fra lederen af klubbens korps af frivillige modtaget en serie
bortforklaringer og forunderlige fejl, som åbenbart har
ramt netop hende.

Fyret af en leder med en historie …!

Afslutningsvis konkluderer lederen af klubbens frivillige dog
at hendes forespørgsel må opfattes som et ønske om ikke længere
at medarbejde ved opgaver for frivillige:
hun er ikke positiv indstillet overfor at yde en frivillig indsats!
Så nu er hun fyret og slettet! – 

Men OK, lederen har åbenbart en vis historisk erfaring
i at agere gøgeunge og fjerne medarbejdere:  www.fensten.com

Kategorier
Generelt & Merlinks 4 sider

Fire sider på tværs

MERLINK Business Advisers er gået på pension

merlink.dk – februar 2020:
Siden har indeholdt indlæg fra
MERLINK Business Advisers.
Merlink har indstillet sine erhvervsaktiviteter og merlink.dk ændres til personlig blog.

Siden opdeles i 4 hovedkategorier 
   (Der bliver fyldt op i løbet af vinterhalvåret 2020-2021!)Personligt vil indeholde glimt og billeder fra familie, arbejdsliv og holdninger, udpluk af bogen til min datter, digtsamling, tilfældige idéer og indfald.

-  Fugle gemmer på scannede bøger og rapporter, fotos, fortællingen om ASIO og Natur-Rejser, foredragsrækken: "med lånte fjer til ....", møder med mange kikkert-bærere  mv. 

-  Golf beretter om livet på banen som spiller, regeldommer, design af baneprojekter og omrejsende med Golf_reglen's regelshows 

-  Generelt opsamler Merlink's historie, tidligere aktiviteter, produktdesigns mm.

Alle kommentarer, tilføjelser, rettelser mv. bydes velkommen.

Peter Thomsen