Kategorier
LOG 79

Engagement: RETHINK

Mollerup Golf Club  –  R E T H I N K !

Jeg fokuserer på et aktivt og sagligt, sportsligt engagement i klubben,
og forventer jeg et tilsvarende udspil fra mine medspillere og ikke mindst fra medlemmer af udvalg og Bestyrelse.

Med kompetence og nytænkning arbejder jeg for:

– at fremme vores sportslige muligheder for udfoldelse
–  tilpasning og udvikling af banen og klubben som følge af ændrede
klimabetingelser og ændrede markedsvilkår og driftsmuligheder.
–  at udbrede kendskabet til det nye hcp-system, golf- og ordensregler
–  at medlemmerne løbende modtager et aktuelt og komplet billede af klubbens aktiviteter.
–  at der ca. 3 gange om året indkaldes til medlemsmøder, hvor
Bestyrelse og udvalg redegør for økonomi, projekter, nye forslag mm.

Du kan se en række emner der skal RETHINK’es og deres begrundelse her på siden fra 06.marts!.
Min baggrund og erfaring vil garanterer en kvalificeret indsats og medvirken ifm. udvikling af vores golf, banen og klubbens økonomi.

Med Sportslig hilsen   –   Peter Thomsen