Kategorier
LOG 79

Indenom Greenbunker – Udenom Sandheden

Kritik af Kunsten taget til efterretning!

En enkelt eller to har måske savnet flere ”løse kalenderblade”  i december.

Det var planen at levere en lille digterisk reference på månedens primtals-datoer. Det ville svare til 9 huller inden jul.
Planen stoppede efter en kritisk bemærkning fra et klubmedlem:
”Dine fjollede vers slører. Det er irriterende med referencer der skal hentes ind
og gennemlæses for at forstå meningen. Skriv kort og klart hvad du vil fortælle!”
    Kritikken er forståelig og ”Løse kalenderblade” er nu fjernet.

hvorfor overhovedet bringe emnerne på banen?

Formålet er ganske enkelt at dokumentere:
1
.  at 3 indledende referencer i Brev til Peter Thomsen dels er bevidst
ufuldstændigt anført, dels udfyldt med bortforklaringer og åbenbare
uoverensstemmelser!
1.1:  ændrede klippemønstre foran greens
1.2:  færdsel med trolleys mellem greenbunker og greens
(På billedet køres over green inden spærrebuen blev flyttet!!)
1.3:  regelundervisning

2.  at bestyrelsens påstande om overholdelse af klubbens værdier ikke stemmer overens med klubbens nedskrevne værdier!
–  Påstandene bygger tydeligvis på enkelte bestyrelsesmedlemmers
subjektive værdisæt!
(jeg tillader mig at skrive enkelte, eftersom der er medlemmer jeg
knapt aner hvem er og som jeg aldrig har været i kontakt med! –
Deres vidnesbyrd kan næppe indgå i betegnelser á la ”den samlede
bestyrelses opfattelse)

Derfor fremlægges detaljerne herefter hver for sig og tidligere notitser på hjemmesiden fjernes for at undgå forvirring som min gode kritiker har anført.

Hvorfor ikke bare stoppe helt og lade stå til?

Hér falder min tanke umiddelbart på et filmcitat:

”If You stop telling Lies about me, I´ll stop telling the Truth about You!”

Fakta er at bestyrelsen ikke lyver!, men den glemmer at fortælle hele sandheden!

Jeg medgiver gerne at mine indsigelser overfor bestyrelsens aktioner eller mangel på samme ikke nødvendigvis er udtrykt blidt eller diplomatisk – men de alle fuldstændige, korrekte og dokumenterede!

–  Sandheden agter jeg at gennemgå med udgangspunkt i bestyrelsens brev omkring emner jeg har bragt på banen.
Det giver et fuldt billede af bestyrelsens aktioner udenom medlemmer, udvalg, klubbens vedtægter og generalforsamlingers beslutninger

En bestyrelse må være åben for kritik –  må se på indholdet ikke se på indpakningen.   Konstruktiv uenighed og dialog skaber udvikling.
Egen-nyttighed og manglende information skaber mistillid!