Kategorier
Golf LOG 79

Nuller i Nordlys!

Bestyrelsen viser (sø)vejen fra hul 15 ….: 
“Om et øjeblik når vi bakken, hvor nogle golfhuller let kan flettes sammen med forslagene til cykelcrossanlæg, løbestier, agilitybane, en bygge
legeplads og hospitalets rekreations-og motionsareal –  Jeg håber jeg har husket det hele!”Der er gået fire år siden Bestyrelsen kaldte på forslag til omlægning af banen.  Årsagen?: fortsatte oversvømmelser af især hullerne 14 og 15.
Siden er der løbet meget vand i Egåen og medlemmernes mange gode forslag forsøgt begravet i sand! – Alt imens fører bestyrelsen sig frem i aviserne med forunderlige tal der åbenbart skal tjene et politisk formål udenfor klubben:
Vi mangler plads til nye medlemmer ??? – iflg vores nyhedsbreve har mistet 25 og svært ved at finde flere og holde på dem vi har.
Der kommer 10 – 20.000 nye beboere på bakken i nord! – Det lyder lovende, men der kommer bare ikke 2,5% golfspillere ud af det – ikke en gang 1% – det kender enhver førsteårsstuderende fra Handelshøj-skolen forklaringen på.  (samme påstand har Århus G.C. forsøgt med – uden at få medlemmer fra nybyggerne i Mårslet, Beder, Malling osv.)
Mollerup har kun 2% spillere på eliteplan: 2% af 1100 medlemmer bliver kun til 22 – Så vidt jeg ved er elitegruppen på over 40 spillere! Hvor er de sidste?

Jeg har et forslag:
Fortsæt kun roligt forsøgene på at få placeret ni golfhuller nord for Mollerup G.C. sammen med en hel masse andet, men frihold indsatsen fra golfklubben!
Jeg er 100% overbevist om at et særskilt, offentligt multiprojekt kan finde stor tilslutning blandt lokalpolitikerne –  i hvertfald langt større end et projekt der grundlæggende bare går ud på at pleje særinteresser for Mollerups golf.
Golfklubbens medlemmer undgår at være indblandet i en økonomi
der er behæftet med ualmindeligt mange usikkerheder og dekoreret med hvis og hvis og flere hvis’er!  – I stedet kan vi måske få en løbende tilgang af motionister og unge, der gerne vil forsøge sig som rigtige golfspillere.

Vi sikkert mange der gerne vil medvirke positivt, hvis de nære problemer prioriteres.  Og vi vil helt sikkert glæde os til at se en underskrift fra “fondene som gerne vil være med” eller penge fra kommunen som erstatning til omlægning af især hullerne 14 og 15 – inden det er for sent.