Kategorier
LOG 79

Engagement: RETHINK

Mollerup Golf Club  –  R E T H I N K !

Jeg fokuserer på et aktivt og sagligt, sportsligt engagement i klubben,
og forventer jeg et tilsvarende udspil fra mine medspillere og ikke mindst fra medlemmer af udvalg og Bestyrelse.

Med kompetence og nytænkning arbejder jeg for:

– at fremme vores sportslige muligheder for udfoldelse
–  tilpasning og udvikling af banen og klubben som følge af ændrede
klimabetingelser og ændrede markedsvilkår og driftsmuligheder.
–  at udbrede kendskabet til det nye hcp-system, golf- og ordensregler
–  at medlemmerne løbende modtager et aktuelt og komplet billede af klubbens aktiviteter.
–  at der ca. 3 gange om året indkaldes til medlemsmøder, hvor
Bestyrelse og udvalg redegør for økonomi, projekter, nye forslag mm.

Du kan se en række emner der skal RETHINK’es og deres begrundelse her på siden fra 06.marts!.
Min baggrund og erfaring vil garanterer en kvalificeret indsats og medvirken ifm. udvikling af vores golf, banen og klubbens økonomi.

Med Sportslig hilsen   –   Peter Thomsen

 

 

Kategorier
LOG 79

Short Game Challenge

Udfordringen hedder SHORT Game Challenge!

Short Game Challenge omfatter indspil fra forskellige afstande og puttning.  Der tildeles point efter hvor tæt man kommer på hullet og resultatet noteres på et særligt scorekort.  Der afholdes mesterskaber med deltagerne opdelt efter handicap og alder, så alle kan  være med.
Vinderen fra hver gruppe deltager i DGU’s  Danmarksmesterskab!

På generalforsamlingen for 3 år siden forkastede Bestyrelsen elitens og andre interesseredes opfordring til etablering af en Short Game bane.
Midt på året 2019 blev jeg af en entusiastisk næstformand og manager anmodet om at komme med forslag til etablering.
Det blev til mange timer med opmåling af afstande, fotografering og tegningsforslag. Det kniber med plads til en puttebane på over 200 m2.
Første oplæg indeholdt tre mulige løsninger.  Efter nøje vurderinger blev oplægget udvidet med forslag # 4, så # 5 og endeligt # 6.
                                  Læs det hele her:  Short Game projekt

Forventningen og begejstringen er stor. Siden projektets start har jeg svaret på talrige spørgsmål. Jeg har berettet positivt om forløbet og udtrykt tro på at projektet realiseres.

Dvs. lige indtil november da bestyrelsen meddelte at projektet var puttet i den store syltekrukke!
Dermed var antallet af undskyldninger og gentagne udskydelser simpelthen blevet for meget, og jeg frasagde jeg mig videre deltagelse.

Men hvad sker der nu ….? – Jeg er netop blevet indkaldt til møde i uge 9!

Kategorier
LOG 79

Forsvundne Rangebolde

Rygterne om de forsvundne rangebolde

For et par år siden forlød det at en mængde rangebolde var blevet stjålet. Som nogle ynder at udtrykke det: “det er sket i andre klubber”….!
Det var det jo rigtigt nok også, men det viste sig heldigvis at vores bolde var smuttet ud af vaskesystemet og endt i brønden ved siden af rangen!

Pudsigt genlød de samme rygter igen i december.  Hyppige træning på rangen indikerede at boldene nok snarere var forsvundet i pløret.
Så straks ved årets begyndelse tog vi en opsamlings- og opgravningstur på rangen, hvor vi i løbet af et par timer kunne “finde” ca. 750 bolde.
“RulleMarie” kunne ikke indfange 22 bolde begravet på blot 2 m2!

Vi ville da gerne fortælle andre hvor andre måske kunne finde boldene og lavede et lille indlæg til hjemmesiden.
Som ved et par tidligere lejligheder var redaktøren af den opfattelse at den slags læsning ikke var egnet for medlemmerne.
Men her kan du læse vores lille beretning: Rygterne om rangeboldene