Skip to main content

DOF-Østjylland holdt jubilæumssammenkomst i september 2022

– på Mollerup Golf Club’s store sal – og ganske tæt på Egå Engsø!

Som optakt til festen deltog et halvt hundrede medlemmer på en bustur til Kysing Fjord, Gylling Næs og Alrø og fik herlige glimt af både Røde glenter, Havørn, Fiskeørn og såmænd også nogle Gråspurve!.

Jubilæumsdagen var badet i sol – helt i modsætning til foreningens ture i 70’erne til Skåne, Nordtyskland, Vejlerne, der ofte druknede i regn – i hvert fald hvis jeg var turleder  – og det var jeg jo for det meste.

Jeg havde fået opgave med at lave et lille lysbilledshow til sammenkomsten.

Showet kan du se hér:   DOF-Ø jubi 2022