Kategorier
Fugle

ASIO – ornitologisk info

ASIO – gruppen fra Århus er fyldt 50 år!

Ideen til ASIO fødtes – som så mange andre ideer til fugleprojekter
blev det – i en sen, sikkert lettere rødvinsfugtet nattetime mellem
Karsten Bjørnkjær og mig.
Vi tilbragte mange af den slags nætter fyldt med vanvittige indfald og
mere eller mindre filosofiske diskussioner. Nogle ganske få førte
til noget fornuftigt – Én af dem førte til ASIO.

ASIO er slægtsnavn for en gruppe af ugler der er repræsenteret
over hele Verden. Navnet er forkortet og følger formålet:
”The Academy for Selective, International Ornithology”
ASIO skulle indsamle, redigere og distribuere information om fugle.

gulbrystet værling

Hvad blev der af gruppen og medlemmerne?

Medlemmernes forskellighed blev drivkraften i ASIO, der uden
sammenligning udviklede sig til  den mest produktive amatørgruppe
dansk ornitologi har set.

Det er også forskelligheden, der har sendt flere af medlemmerne
videre professionelt med aktiviteter der startede hos ASIO.

Læs en del af ASIOs historien hér:   ASIO

Kategorier
Personligt

Corona-tid, Corona-flid

Fokus flytter – der gør vi nok også!

….. så nu går vi så småt i gang med at rydde ud:
én arkivbox, én skuffe, ét skab, ét rum, én etage ad gangen!
Ulla er startet i det helt små og tømmer sin samling af sukker-
poser -vemodige drys af minder fra nord, syd, øst og vest.

fjerne minderBilledet af et par poser kan måske forankre nogle erindringer.

Kategorier
Generelt & Merlinks 4 sider

Røgen fra historiebogen….!

“Fyring” af endnu en af klubbens frivillige!

Min hustru har været flittig med at fjerne affald, feje op hvor
der er behov, påpege mangler og skader i omklædning og baglade osv. –  altså ud over arbejdet med banens markeringer gennem flere år!

 

Hendes navn blev pludselig fjernet fra listen over frivillige
i Mollerup Golf Club. På forespørgsel om hvorfor, har hun
fra lederen af klubbens korps af frivillige modtaget en serie
bortforklaringer og forunderlige fejl, som åbenbart har
ramt netop hende.

Fyret af en leder med en historie …!

Afslutningsvis konkluderer lederen af klubbens frivillige dog
at hendes forespørgsel må opfattes som et ønske om ikke længere
at medarbejde ved opgaver for frivillige:
hun er ikke positiv indstillet overfor at yde en frivillig indsats!
Så nu er hun fyret og slettet! – 

Men OK, lederen har åbenbart en vis historisk erfaring
i hvordan medarbejdere skal fjernes:  www.fensten.com

Kategorier
Golf LOG 79

Domstolen i Mollerup

Jeg TageR ikke nogen på lårene! –
Jeg Tager Bestyrelsen på ordene!

Jeg kommer med underbyggede forslag og ideer til udvikling og forbedring af banen, økonomien og objektive muligheder.
Jeg kommer med indsigelser – skarpe, utvetydige, saglige og dokumenterede! – når regler ikke overholdes, når aftaler brydes, bortkastes eller udsættes på et unødvendigt grundlag.
Udover vedligeholdelse med renovering af nogle bunkere, fjernelse af nogle træer etc. er ingen udvikling sket på banen gennem (mindst) de seneste 7 år.   Ikke en eneste reaktion – trods gentagne påmindelser – fra Bestyrelsen efter flere medlemsgrupper for nu snart 5 år siden! på opfordring bidrog med tegninger og forslag til udvikling af banen!

Aktuelt: Mollerup har modtaget op mod 200 nye indmeldelser.
For at opnå “golfkørekortet” skal de nye gennemgå slagtræning, regelundervisning og bestå en regelprøve.
I løbet af 2020 har kun omkring 50 nye gennemgået regelundervisning og aflagt regelprøve.
Allerede trufne aftaler om at arrangere undervisning for de resterende blev udsat til 2021.  Der skulle pludselig nedsættes endnu et udvalg! til at
bl.a. at “revurdere, grundigt analysere, justere,  optimeringer der forhåbentlig kunne resultere i forbedringer!”
–    150 ladt i stikken ift. DGU’s anvisninger!

 

Den slags protester eller kritik bryder medlemmer af Bestyrelsen sig ikke om.
Så nu har de ”opfundet”  et nyt sæt ”værdier”, som skal herske i klubben!

Værdierne vejrer ligeså udefineret
i vinden som klubbens flossede flag

 

… Fyret og dømt Værdiløs… !

Men Bestyrelsen har nedsat sig som domstol, voterer og afsiger nu helt udenom klubbens Ordensudvalg   (se Vedtægternes §18. Stk. 3) domme, der skal stoppe kritiske røster.
Jeg har som den første modtaget min dom.
dine holdninger, værdier og kommunikationsadfærd  – (altså  ift.  Bestyrelsen!) – er ikke forenelig med det at være frivillig rollemodel/ klubambassadør i Mollerup Golf Club”

Så fritaget for at ordne banemarkeringer, tegne Short Game bane, udmåle kortbane, lave regelundervisning osv.

Læs lidt mere hér:  protest den 07juli  Brev til Peter Thomsen
svar til MGC – fyring  –  Hele historien kommer senere!

 

Kategorier
Golf LOG 79

Bøde for dig og mig og dit og dat

Et manglende tryk på en knap ……
Bestyrelsen vil fremover sende dig et bødeforlæg på 100,- kr hver gang du glemmer at bekræfte din tid på GolfBox – hvad enten det bare var en lille forglemmelse inden du gik ud eller du slet ikke mødte frem!Et ekstra tryk med dit navn på en træningsbold er gratis ….??
… – ja, naturligvis!  Træningsboldene har du jo betalt 250,- kr for!

Læs mere: bøde til bruger

 

Kategorier
Personligt

“indsKYEDelse”

Sideveje på nettet og Facebook
Jeg er aldeles inaktiv på Facebook og undgår en 
større skare af "venner", som blot ville skuffes 
over manglen på opslag.
Men du kender helt sikkert til det der skete: 
man sidder bag skærmen og arbejder med noget 
helt andet og op dukker et nyt venneforslag 
- denne gang fra en "xy" KYED.
Min datter venter (stadig tålmodigt!) på en bog
om mit liv. I bogen indgår fortællingen om en 
digtsamling, som lærlingeskolen i Århus udgav 
som årsskrift for 55 år siden! - Navnet Kyed
mindede mig om at jeg til bogen skulle tjekke en
anden person: Jesper Kyed Knudsen - som havde 
leveret illustrationer til digtene.
(Digtsamlingen og dens lidt bizarre historie
kommer hér på siden i løbet af vinteren!)
 
Jespers navn har altid siddet i mit hoved, 
selvom vi traf kun hinanden én gang: nemlig 
den dag vi højtidligt blev hædret af en stribe
kulturpersonligheder med portvin og kransekage  
på byens rådhus!

Nu benyttede jeg endeligt lejligheden til at  
søge efter lidt mere information om Jesper. 
Den på mange måder tragiske beretning om hans 
liv fandt jeg på hans datters, Lines hjemmeside. 
Læs den hér: 
https://www.facebook.com/LineKyedKnudsen/posts/880706138644118/

 

Kategorier
Personligt

En almindelig sabotør

En almindelig sabotørs beretning

    JENS ERIK THOMSEN (1923-2008)

 

Min datter havde foræret mig en bog med titlen:
”FAR FORTÆL – Giv dine erindringer videre!” – Værsgo’ og skriv!

Da jeg var kommet i gang med at skrive min livshistorie til opfyldelsen
af hendes ønske ledte jeg naturligvis i gamle fotoalbums, papirer og fandt en lille kasse med efterladenskaber fra min far, der døde i 2008.

Kassen gemte blandt andet på effekter fra hans tid under besættelsen:
et sabotør-armbind og en beretning om hans indsats i frihedskampen. Beretningen dukkede op næsten på dato for befrielsen for 75 år siden!

Jeg mindes ikke at have set den før og aner ikke hvornår den er skrevet.
Et gæt vil være før 1980, da beretningen er skrevet på skrivemaskine.
Jeg synes det er en interessant, læseværdig beretning fra en ”almindelig” sabotør:   JET Sabotør

Viby J.  –  21. maj 2020  /  Peter Thomsen

Kategorier
Generelt & Merlinks 4 sider

Fire sider på tværs

MERLINK Business Advisers er gået på pension

merlink.dk – februar 2020:
Siden har indeholdt indlæg fra
MERLINK Business Advisers.
Merlink har indstillet sine erhvervsaktiviteter og merlink.dk ændres til personlig blog.

Siden opdeles i 4 hovedkategorier 
   (Der bliver fyldt op i løbet af vinterhalvåret 2020-2021!)Personligt vil indeholde glimt og billeder fra familie, arbejdsliv og holdninger, udpluk af bogen til min datter, digtsamling, tilfældige idéer og indfald.

-  Fugle gemmer på scannede bøger og rapporter, fotos, fortællingen om ASIO og Natur-Rejser, foredragsrækken: "med lånte fjer til ....", møder med mange kikkert-bærere  mv. 

-  Golf beretter om livet på banen som spiller, regeldommer, design af baneprojekter og omrejsende med Golf_reglen's regelshows 

-  Generelt opsamler Merlink's historie, tidligere aktiviteter, produktdesigns mm.

Alle kommentarer, tilføjelser, rettelser mv. bydes velkommen.

Peter Thomsen

Kategorier
LOG 79

RETHINK! – Mollerup

Der bliver meget at samle op på …..
– hvis vi vil sikre spil på banen året rundt
– hvis vi vil gøre klubben attraktiv for morgendagens golfere

Jeg har indsendt forslag til Generalforsamlingen under overskriften:  RETHINK! – Læs videre: Forslag til GF – Mollerup

Forslagene går i korthed ud på at nytænke hele klubben,
–  fordi banen er truet af tilbagevendende oversvømmelser og
–  fordi klubbens organisering ikke holder trit udviklingen omkring os.
RETHINK! opfordrer til at nytænke klubben fra SCRATCH!  –  Oplægget kan læses hér:  RETHINK – MOLLERUP

God læsning – Jeg håber du har lyst og er parat til at være med! ……

Kategorier
LOG 79

Nye koste fejer bedst!

14 dage til Generalforsamlingen – mon der kommer nye koste?

 

Det hedder sig at nye koste fejer bedst!  –  Nye koste kan helt sikkert arbejde mere effektivt!
Billederne (fra 03. marts 2020) tyder dog på at Bestyrelsen enten har drænet kassen eller slet ikke ønsker nye koste på banen!