Kategorier
LOG 79

Vinterens Pris

Greenfee på Mollerup
Der spilles til vintergreens på 9 huller

Hverdage    350,- kr per runde for seniorer
Weekend     400,- kr per runde for seniorer
For medlemmer af Mer’Golf:  100,- kr per runde
(Se særskilt indlæg om Mer’Golf)

Bolde rengøres ikke i vintersæsonen. Der stilles spande til rådighed.
Vand hentes i gården ved indgangen til sekretariat og shoppen.
Såfremt forholdene tillader det indsamles boldene af greenkeeper.
Alternativt foretages opsamling af spilleren med manuel opsamler.

Par 3 banen er åben med sommergreens hele året

Greenfee alle dage:   150,- kr

Glædelig Jul & Godt Golf-Nytår

 

 

 

Kategorier
LOG 79

Indenom Greenbunker – Udenom Sandheden

Kritik af Kunsten taget til efterretning!

En enkelt eller to har måske savnet flere ”løse kalenderblade”  i december.

Det var planen at levere en lille digterisk reference på månedens primtals-datoer. Det ville svare til 9 huller inden jul.
Planen stoppede efter en kritisk bemærkning fra et klubmedlem:
”Dine fjollede vers slører. Det er irriterende med referencer der skal hentes ind
og gennemlæses for at forstå meningen. Skriv kort og klart hvad du vil fortælle!”
    Kritikken er forståelig og ”Løse kalenderblade” er nu fjernet.

hvorfor overhovedet bringe emnerne på banen?

Formålet er ganske enkelt at dokumentere:
1
.  at 3 indledende referencer i Brev til Peter Thomsen dels er bevidst
ufuldstændigt anført, dels udfyldt med bortforklaringer og åbenbare
uoverensstemmelser!
1.1:  ændrede klippemønstre foran greens
1.2:  færdsel med trolleys mellem greenbunker og greens
(På billedet køres over green inden spærrebuen blev flyttet!!)
1.3:  regelundervisning

2.  at bestyrelsens påstande om overholdelse af klubbens værdier ikke stemmer overens med klubbens nedskrevne værdier!
–  Påstandene bygger tydeligvis på enkelte bestyrelsesmedlemmers
subjektive værdisæt!
(jeg tillader mig at skrive enkelte, eftersom der er medlemmer jeg
knapt aner hvem er og som jeg aldrig har været i kontakt med! –
Deres vidnesbyrd kan næppe indgå i betegnelser á la ”den samlede
bestyrelses opfattelse)

Derfor fremlægges detaljerne herefter hver for sig og tidligere notitser på hjemmesiden fjernes for at undgå forvirring som min gode kritiker har anført.

Hvorfor ikke bare stoppe helt og lade stå til?

Hér falder min tanke umiddelbart på et filmcitat:

”If You stop telling Lies about me, I´ll stop telling the Truth about You!”

Fakta er at bestyrelsen ikke lyver!, men den glemmer at fortælle hele sandheden!

Jeg medgiver gerne at mine indsigelser overfor bestyrelsens aktioner eller mangel på samme ikke nødvendigvis er udtrykt blidt eller diplomatisk – men de alle fuldstændige, korrekte og dokumenterede!

–  Sandheden agter jeg at gennemgå med udgangspunkt i bestyrelsens brev omkring emner jeg har bragt på banen.
Det giver et fuldt billede af bestyrelsens aktioner udenom medlemmer, udvalg, klubbens vedtægter og generalforsamlingers beslutninger

En bestyrelse må være åben for kritik –  må se på indholdet ikke se på indpakningen.   Konstruktiv uenighed og dialog skaber udvikling.
Egen-nyttighed og manglende information skaber mistillid!

Kategorier
LOG 79

En ring går i spiral – i begge retninger

Mer’Golf – går i spiral og i udvalg

Husker du kortet fra januar 2020 – og læste du dette?:  ring-sider
Omstændigheder er næsten de samme – blot en smule ringere!

Indlægget stillede spørgsmålstegn ved udviklingen i Mer’Golf.
Ringen startede med 8 klubber og stor tilslutning af medlemmer fra Mollerup. Efter en sæson smuttede Ådalen efter et tab af flex-medlemmer, der flyttede klub.  Markusminde ”forsvandt” fra ringen
– dvs. der var vist nogen, som arrangerede et forsvindingsnummer!

Formanden lovede at arbejde på at få andre klubber med til at erstatte de udgåede.  Det lykkedes ikke rigtigt!
– men den trofaste venskabsklub Norddjurs gik dog med.

Til gengæld bredte panikken sig da Hobro og Randers Fjord ved afslutningen af 2019 meldte fra med kort varsel.

Igen lovede formanden at finde nye klubber til Mer’Golf.

Denne gang lykkedes det! –  Søhøjlandet kom med!
–  der var dog en lille hurdle:
Søhøjlandet spiller til sommergreens hele året, så efter princippet:
”Den, der har grisen, bestemmer prisen”  var Søhøjlandet’s betingelse:
Mer’Golf-gæster skal betale extra 100 kr per runde om vinteren!

Smart tænkt!må man absolut sige.  Log79’s kritiske kommentar i januar 20 til Søhøjlandets aftale resulterede i en salomonisk løsning: Fritspilsordningen bliver gjort til et sommersæsonkort! –

Den omvendte Verden –  Tilbuddene bliver dyrere!

Spil i om vinteren koster 100 kr – også på baner med vintergreens!  Forringede spilleforhold koster nu extra!   –  Den er Ny!

Nye Horisonter

Det reelle problem er stadig ikke løst:  at få flere klubber med!
Så Mollerup tyr til sin kendte fremgangsmåde:
Der nedsættes et udvalg!  –  nummer 17 eller 18 i spiralen?

Der er en trøst:  Jo højere spiralen når op – jo videre udsigt!
Måske kan der anes et par klubber i en fjern horisont?

Det vil da glæde mange – i hvert fald om sommeren!

 

Kategorier
Fugle

ASIO – ornitologisk info

ASIO – gruppen fra Århus er fyldt 50 år!

Ideen til ASIO fødtes – som så mange andre ideer til fugleprojekter
blev det – i en sen, sikkert lettere rødvinsfugtet nattetime mellem
Karsten Bjørnkjær og mig.
Vi tilbragte mange af den slags nætter fyldt med vanvittige indfald og
mere eller mindre filosofiske diskussioner. Nogle ganske få førte
til noget fornuftigt – Én af dem førte til ASIO.

ASIO er slægtsnavn for en gruppe af ugler der er repræsenteret
over hele Verden. Navnet er forkortet og følger formålet:
”The Academy for Selective, International Ornithology”
ASIO skulle indsamle, redigere og distribuere information om fugle.

gulbrystet værling

Hvad blev der af gruppen og medlemmerne?

Medlemmernes forskellighed blev drivkraften i ASIO, der uden
sammenligning udviklede sig til  den mest produktive amatørgruppe
dansk ornitologi har set.

Det er også forskelligheden, der har sendt flere af medlemmerne
videre professionelt med aktiviteter der startede hos ASIO.

Læs en del af ASIOs historien hér:   ASIO

Kategorier
Personligt

Corona-tid, Corona-flid

Fokus flytter – der gør vi nok også!

….. så nu går vi så småt i gang med at rydde ud:
én arkivbox, én skuffe, ét skab, ét rum, én etage ad gangen!
Ulla er startet i det helt små og tømmer sin samling af sukker-
poser -vemodige drys af minder fra nord, syd, øst og vest.

fjerne minderBilledet af et par poser kan måske forankre nogle erindringer.

Kategorier
Generelt & Merlinks 4 sider

Røgen fra historiebogen….!

“Fyring” af endnu en af klubbens frivillige!

Min hustru har været flittig med at fjerne affald, feje op hvor
der er behov, påpege mangler og skader i omklædning og baglade osv. –  altså ud over arbejdet med banens markeringer gennem flere år!

 

Hendes navn blev pludselig fjernet fra listen over frivillige
i Mollerup Golf Club. På forespørgsel om hvorfor, har hun
fra lederen af klubbens korps af frivillige modtaget en serie
bortforklaringer og forunderlige fejl, som åbenbart har
ramt netop hende.

Fyret af en leder med en historie …!

Afslutningsvis konkluderer lederen af klubbens frivillige dog
at hendes forespørgsel må opfattes som et ønske om ikke længere
at medarbejde ved opgaver for frivillige:
hun er ikke positiv indstillet overfor at yde en frivillig indsats!
Så nu er hun fyret og slettet! – 

Men OK, lederen har åbenbart en vis historisk erfaring
i at agere gøgeunge og fjerne medarbejdere:  www.fensten.com

Kategorier
Golf LOG 79

Domstolen i Mollerup

Jeg TageR ikke nogen på lårene! –
Jeg Tager Bestyrelsen på ordene!

Jeg kommer med underbyggede forslag og ideer til udvikling og forbedring af banen, økonomien og objektive muligheder.
Jeg kommer med indsigelser – skarpe, utvetydige, saglige og dokumenterede! – når regler ikke overholdes, når aftaler brydes, bortkastes eller udsættes på et unødvendigt grundlag.
Udover vedligeholdelse med renovering af nogle bunkere, fjernelse af nogle træer etc. er ingen udvikling sket på banen gennem (mindst) de seneste 7 år.   Ikke en eneste reaktion – trods gentagne påmindelser – fra Bestyrelsen efter flere medlemsgrupper for nu snart 5 år siden! på opfordring bidrog med tegninger og forslag til udvikling af banen!

Aktuelt: Mollerup har modtaget op mod 200 nye indmeldelser.
For at opnå “golfkørekortet” skal de nye gennemgå slagtræning, regelundervisning og bestå en regelprøve.
I løbet af 2020 har kun omkring 50 nye gennemgået regelundervisning og aflagt regelprøve.
Allerede trufne aftaler om at arrangere undervisning for de resterende blev udsat til 2021.  Der skulle pludselig nedsættes endnu et udvalg! til
bl.a. at “revurdere, grundigt analysere, justere,  optimeringer der forhåbentlig kunne resultere i forbedringer!”
–    150 ladt i stikken ift. DGU’s anvisninger!

 

Den slags protester eller kritik bryder medlemmer af Bestyrelsen sig ikke om.
Så nu har de ”opfundet”  et nyt sæt ”værdier”, som skal herske i klubben!

Værdierne vejrer ligeså udefineret
i vinden som klubbens flossede flag

 

… Fyret og dømt Værdiløs… !

Men Bestyrelsen har nedsat sig som domstol, voterer og afsiger nu helt udenom klubbens Ordensudvalg   (se Vedtægternes §18. Stk. 3) domme, der skal stoppe kritiske røster.
Jeg har som den første modtaget min dom.
dine holdninger, værdier og kommunikationsadfærd  – (altså  ift.  Bestyrelsen!) – er ikke forenelig med det at være frivillig rollemodel/ klubambassadør i Mollerup Golf Club”

Så fritaget for at ordne banemarkeringer, tegne Short Game bane, udmåle kortbane, lave regelundervisning osv.

Læs lidt mere hér:  protest den 07juli  Brev til Peter Thomsen
svar til MGC – fyring  –  Hele historien kommer senere!

 

Kategorier
Golf LOG 79

Bøde for dig og mig og dit og dat

Et manglende tryk på en knap ……
Bestyrelsen vil fremover sende dig et bødeforlæg på 100,- kr hver gang du glemmer at bekræfte din tid på GolfBox – hvad enten det bare var en lille forglemmelse inden du gik ud eller du slet ikke mødte frem!Et ekstra tryk med dit navn på en træningsbold er gratis ….??
… – ja, naturligvis!  Træningsboldene har du jo betalt 250,- kr for!

Læs mere: bøde til bruger

 

Kategorier
Personligt

“indsKYEDelse”

Sideveje på nettet og Facebook
Jeg er aldeles inaktiv på Facebook og undgår en 
større skare af "venner", som blot ville skuffes 
over manglen på opslag.
Men du kender helt sikkert til det der skete: 
man sidder bag skærmen og arbejder med noget 
helt andet og op dukker et nyt venneforslag 
- denne gang fra en "xy" KYED.
Min datter venter (stadig tålmodigt!) på en bog
om mit liv. I bogen indgår fortællingen om en 
digtsamling, som lærlingeskolen i Århus udgav 
som årsskrift for 55 år siden! - Navnet Kyed
mindede mig om at jeg til bogen skulle tjekke en
anden person: Jesper Kyed Knudsen - som havde 
leveret illustrationer til digtene.
(Digtsamlingen og dens lidt bizarre historie
kommer hér på siden i løbet af vinteren!)
 
Jespers navn har altid siddet i mit hoved, 
selvom vi traf kun hinanden én gang: nemlig 
den dag vi højtidligt blev hædret af en stribe
kulturpersonligheder med portvin og kransekage  
på byens rådhus!

Nu benyttede jeg endeligt lejligheden til at  
søge efter lidt mere information om Jesper. 
Den på mange måder tragiske beretning om hans 
liv fandt jeg på hans datters, Lines hjemmeside. 
Læs den hér: 
https://www.facebook.com/LineKyedKnudsen/posts/880706138644118/

 

Kategorier
Personligt

En almindelig sabotør

En almindelig sabotørs beretning

    JENS ERIK THOMSEN (1923-2008)

 

Min datter havde foræret mig en bog med titlen:
”FAR FORTÆL – Giv dine erindringer videre!” – Værsgo’ og skriv!

Da jeg var kommet i gang med at skrive min livshistorie til opfyldelsen
af hendes ønske ledte jeg naturligvis i gamle fotoalbums, papirer og fandt en lille kasse med efterladenskaber fra min far, der døde i 2008.

Kassen gemte blandt andet på effekter fra hans tid under besættelsen:
et sabotør-armbind og en beretning om hans indsats i frihedskampen. Beretningen dukkede op næsten på dato for befrielsen for 75 år siden!

Jeg mindes ikke at have set den før og aner ikke hvornår den er skrevet.
Et gæt vil være før 1980, da beretningen er skrevet på skrivemaskine.
Jeg synes det er en interessant, læseværdig beretning fra en ”almindelig” sabotør:   JET Sabotør

Viby J.  –  21. maj 2020  /  Peter Thomsen