Kategorier
LOG 79

Vinterens Pris

Greenfee på Mollerup
Der spilles til vintergreens på 9 huller

Hverdage    350,- kr per runde for seniorer
Weekend     400,- kr per runde for seniorer
For medlemmer af Mer’Golf:  100,- kr per runde
(Se særskilt indlæg om Mer’Golf)

Bolde rengøres ikke i vintersæsonen. Der stilles spande til rådighed.
Vand hentes i gården ved indgangen til sekretariat og shoppen.
Såfremt forholdene tillader det indsamles boldene af greenkeeper.
Alternativt foretages opsamling af spilleren med manuel opsamler.

Par 3 banen er åben med sommergreens hele året

Greenfee alle dage:   150,- kr

Glædelig Jul & Godt Golf-Nytår

 

 

 

Kategorier
LOG 79

Indenom Greenbunker – Udenom Sandheden

Kritik af Kunsten taget til efterretning!

En enkelt eller to har måske savnet flere ”løse kalenderblade”  i december.

Det var planen at levere en lille digterisk reference på månedens primtals-datoer. Det ville svare til 9 huller inden jul.
Planen stoppede efter en kritisk bemærkning fra et klubmedlem:
”Dine fjollede vers slører. Det er irriterende med referencer der skal hentes ind
og gennemlæses for at forstå meningen. Skriv kort og klart hvad du vil fortælle!”
    Kritikken er forståelig og ”Løse kalenderblade” er nu fjernet.

hvorfor overhovedet bringe emnerne på banen?

Formålet er ganske enkelt at dokumentere:
1
.  at 3 indledende referencer i Brev til Peter Thomsen dels er bevidst
ufuldstændigt anført, dels udfyldt med bortforklaringer og åbenbare
uoverensstemmelser!
1.1:  ændrede klippemønstre foran greens
1.2:  færdsel med trolleys mellem greenbunker og greens
(På billedet køres over green inden spærrebuen blev flyttet!!)
1.3:  regelundervisning

2.  at bestyrelsens påstande om overholdelse af klubbens værdier ikke stemmer overens med klubbens nedskrevne værdier!
–  Påstandene bygger tydeligvis på enkelte bestyrelsesmedlemmers
subjektive værdisæt!
(jeg tillader mig at skrive enkelte, eftersom der er medlemmer jeg
knapt aner hvem er og som jeg aldrig har været i kontakt med! –
Deres vidnesbyrd kan næppe indgå i betegnelser á la ”den samlede
bestyrelses opfattelse)

Derfor fremlægges detaljerne herefter hver for sig og tidligere notitser på hjemmesiden fjernes for at undgå forvirring som min gode kritiker har anført.

Hvorfor ikke bare stoppe helt og lade stå til?

Hér falder min tanke umiddelbart på et filmcitat:

”If You stop telling Lies about me, I´ll stop telling the Truth about You!”

Fakta er at bestyrelsen ikke lyver!, men den glemmer at fortælle hele sandheden!

Jeg medgiver gerne at mine indsigelser overfor bestyrelsens aktioner eller mangel på samme ikke nødvendigvis er udtrykt blidt eller diplomatisk – men de alle fuldstændige, korrekte og dokumenterede!

–  Sandheden agter jeg at gennemgå med udgangspunkt i bestyrelsens brev omkring emner jeg har bragt på banen.
Det giver et fuldt billede af bestyrelsens aktioner udenom medlemmer, udvalg, klubbens vedtægter og generalforsamlingers beslutninger

En bestyrelse må være åben for kritik –  må se på indholdet ikke se på indpakningen.   Konstruktiv uenighed og dialog skaber udvikling.
Egen-nyttighed og manglende information skaber mistillid!

Kategorier
LOG 79

En ring går i spiral – i begge retninger

Mer’Golf – går i spiral og i udvalg

Husker du kortet fra januar 2020 – og læste du dette?:  ring-sider
Omstændigheder er næsten de samme – blot en smule ringere!

Indlægget stillede spørgsmålstegn ved udviklingen i Mer’Golf.
Ringen startede med 8 klubber og stor tilslutning af medlemmer fra Mollerup. Efter en sæson smuttede Ådalen efter et tab af flex-medlemmer, der flyttede klub.  Markusminde ”forsvandt” fra ringen
– dvs. der var vist nogen, som arrangerede et forsvindingsnummer!

Formanden lovede at arbejde på at få andre klubber med til at erstatte de udgåede.  Det lykkedes ikke rigtigt!
– men den trofaste venskabsklub Norddjurs gik dog med.

Til gengæld bredte panikken sig da Hobro og Randers Fjord ved afslutningen af 2019 meldte fra med kort varsel.

Igen lovede formanden at finde nye klubber til Mer’Golf.

Denne gang lykkedes det! –  Søhøjlandet kom med!
–  der var dog en lille hurdle:
Søhøjlandet spiller til sommergreens hele året, så efter princippet:
”Den, der har grisen, bestemmer prisen”  var Søhøjlandet’s betingelse:
Mer’Golf-gæster skal betale extra 100 kr per runde om vinteren!

Smart tænkt!må man absolut sige.  Log79’s kritiske kommentar i januar 20 til Søhøjlandets aftale resulterede i en salomonisk løsning: Fritspilsordningen bliver gjort til et sommersæsonkort! –

Den omvendte Verden –  Tilbuddene bliver dyrere!

Spil i om vinteren koster 100 kr – også på baner med vintergreens!  Forringede spilleforhold koster nu extra!   –  Den er Ny!

Nye Horisonter

Det reelle problem er stadig ikke løst:  at få flere klubber med!
Så Mollerup tyr til sin kendte fremgangsmåde:
Der nedsættes et udvalg!  –  nummer 17 eller 18 i spiralen?

Der er en trøst:  Jo højere spiralen når op – jo videre udsigt!
Måske kan der anes et par klubber i en fjern horisont?

Det vil da glæde mange – i hvert fald om sommeren!

 

Kategorier
Golf LOG 79

Domstolen i Mollerup

Jeg TageR ikke nogen på lårene! –
Jeg Tager Bestyrelsen på ordene!

Jeg kommer med underbyggede forslag og ideer til udvikling og forbedring af banen, økonomien og objektive muligheder.
Jeg kommer med indsigelser – skarpe, utvetydige, saglige og dokumenterede! – når regler ikke overholdes, når aftaler brydes, bortkastes eller udsættes på et unødvendigt grundlag.
Udover vedligeholdelse med renovering af nogle bunkere, fjernelse af nogle træer etc. er ingen udvikling sket på banen gennem (mindst) de seneste 7 år.   Ikke en eneste reaktion – trods gentagne påmindelser – fra Bestyrelsen efter flere medlemsgrupper for nu snart 5 år siden! på opfordring bidrog med tegninger og forslag til udvikling af banen!

Aktuelt: Mollerup har modtaget op mod 200 nye indmeldelser.
For at opnå “golfkørekortet” skal de nye gennemgå slagtræning, regelundervisning og bestå en regelprøve.
I løbet af 2020 har kun omkring 50 nye gennemgået regelundervisning og aflagt regelprøve.
Allerede trufne aftaler om at arrangere undervisning for de resterende blev udsat til 2021.  Der skulle pludselig nedsættes endnu et udvalg! til
bl.a. at “revurdere, grundigt analysere, justere,  optimeringer der forhåbentlig kunne resultere i forbedringer!”
–    150 ladt i stikken ift. DGU’s anvisninger!

 

Den slags protester eller kritik bryder medlemmer af Bestyrelsen sig ikke om.
Så nu har de ”opfundet”  et nyt sæt ”værdier”, som skal herske i klubben!

Værdierne vejrer ligeså udefineret
i vinden som klubbens flossede flag

 

… Fyret og dømt Værdiløs… !

Men Bestyrelsen har nedsat sig som domstol, voterer og afsiger nu helt udenom klubbens Ordensudvalg   (se Vedtægternes §18. Stk. 3) domme, der skal stoppe kritiske røster.
Jeg har som den første modtaget min dom.
dine holdninger, værdier og kommunikationsadfærd  – (altså  ift.  Bestyrelsen!) – er ikke forenelig med det at være frivillig rollemodel/ klubambassadør i Mollerup Golf Club”

Så fritaget for at ordne banemarkeringer, tegne Short Game bane, udmåle kortbane, lave regelundervisning osv.

Læs lidt mere hér:  protest den 07juli  Brev til Peter Thomsen
svar til MGC – fyring  –  Hele historien kommer senere!

 

Kategorier
Golf LOG 79

Bøde for dig og mig og dit og dat

Et manglende tryk på en knap ……
Bestyrelsen vil fremover sende dig et bødeforlæg på 100,- kr hver gang du glemmer at bekræfte din tid på GolfBox – hvad enten det bare var en lille forglemmelse inden du gik ud eller du slet ikke mødte frem!Et ekstra tryk med dit navn på en træningsbold er gratis ….??
… – ja, naturligvis!  Træningsboldene har du jo betalt 250,- kr for!

Læs mere: bøde til bruger

 

Kategorier
Golf LOG 79

Nuller i Nordlys!

Bestyrelsen viser (sø)vejen fra hul 15 ….: 
“Om et øjeblik når vi bakken, hvor nogle golfhuller let kan flettes sammen med forslagene til cykelcrossanlæg, løbestier, agilitybane, en bygge
legeplads og hospitalets rekreations-og motionsareal –  Jeg håber jeg har husket det hele!”Der er gået fire år siden Bestyrelsen kaldte på forslag til omlægning af banen.  Årsagen?: fortsatte oversvømmelser af især hullerne 14 og 15.
Siden er der løbet meget vand i Egåen og medlemmernes mange gode forslag forsøgt begravet i sand! – Alt imens fører bestyrelsen sig frem i aviserne med forunderlige tal der åbenbart skal tjene et politisk formål udenfor klubben:
Vi mangler plads til nye medlemmer ??? – iflg vores nyhedsbreve har mistet 25 og svært ved at finde flere og holde på dem vi har.
Der kommer 10 – 20.000 nye beboere på bakken i nord! – Det lyder lovende, men der kommer bare ikke 2,5% golfspillere ud af det – ikke en gang 1% – det kender enhver førsteårsstuderende fra Handelshøj-skolen forklaringen på.  (samme påstand har Århus G.C. forsøgt med – uden at få medlemmer fra nybyggerne i Mårslet, Beder, Malling osv.)
Mollerup har kun 2% spillere på eliteplan: 2% af 1100 medlemmer bliver kun til 22 – Så vidt jeg ved er elitegruppen på over 40 spillere! Hvor er de sidste?

Jeg har et forslag:
Fortsæt kun roligt forsøgene på at få placeret ni golfhuller nord for Mollerup G.C. sammen med en hel masse andet, men frihold indsatsen fra golfklubben!
Jeg er 100% overbevist om at et særskilt, offentligt multiprojekt kan finde stor tilslutning blandt lokalpolitikerne –  i hvertfald langt større end et projekt der grundlæggende bare går ud på at pleje særinteresser for Mollerups golf.
Golfklubbens medlemmer undgår at være indblandet i en økonomi
der er behæftet med ualmindeligt mange usikkerheder og dekoreret med hvis og hvis og flere hvis’er!  – I stedet kan vi måske få en løbende tilgang af motionister og unge, der gerne vil forsøge sig som rigtige golfspillere.

Vi sikkert mange der gerne vil medvirke positivt, hvis de nære problemer prioriteres.  Og vi vil helt sikkert glæde os til at se en underskrift fra “fondene som gerne vil være med” eller penge fra kommunen som erstatning til omlægning af især hullerne 14 og 15 – inden det er for sent.

Kategorier
Golf LOG 79

billetter til ringside

Dyre billetter til ringside…!

GolfRingen har skiftet navn til det kortere: Mer’Golf!
Afkortelsen svarer nogenlunde til indskrænkningen af deltagende klubber fra 8 til nuværende 5!

Der søges ihærdigt efter flere klubber til Mer’Golf, men det bliver svært. Kortets store blå prikker viser de sidste 4-5 muligheder.

I søgen efter nye spillekammerater er bestyrelserne i Ebeltoft, Grenå og Mollerup derfor forståeligt kommet under pres, og under pres indgår man ofte aftaler, som ikke er optimale  –  og som andre må betale for!

Norddjurs kom ind i samarbejdet i 2019 og Søhøjlandet i 2020.
De to klubber spiller til sommergreens året rundt.
Med henvisning til ekstra omkostninger og ekstra arbejde på deres baner  pga gæsterne fra øvrige 3 klubber har de to opnået en særaftale om ekstra betaling – udover indtægten fra fritspilsaftalen! – på 100 kr per runde i vintersæsonen!
Med økonomens briller en rigtig smart særaftale! – Trump kunne næppe have gjort det bedre!
Sagen er nemlig at:
– gæste-runderne udgør langt under 10 % af klubbens egne runder!
– greenkeeper derfor slet ikke har behov for at udføre noget som helst ekstraarbejde pga gæsterne fra Mer’Golf!
Læs om de østjyske golfringe hér:  Ved ringside

 

Kategorier
LOG 79

Engagement: RETHINK

Mollerup Golf Club  –  R E T H I N K !

Jeg fokuserer på et aktivt og sagligt, sportsligt engagement i klubben,
og forventer jeg et tilsvarende udspil fra mine medspillere og ikke mindst fra medlemmer af udvalg og Bestyrelse.

Med kompetence og nytænkning arbejder jeg for:

– at fremme vores sportslige muligheder for udfoldelse
–  tilpasning og udvikling af banen og klubben som følge af ændrede
klimabetingelser og ændrede markedsvilkår og driftsmuligheder.
–  at udbrede kendskabet til det nye hcp-system, golf- og ordensregler
–  at medlemmerne løbende modtager et aktuelt og komplet billede af klubbens aktiviteter.
–  at der ca. 3 gange om året indkaldes til medlemsmøder, hvor
Bestyrelse og udvalg redegør for økonomi, projekter, nye forslag mm.

Du kan se en række emner der skal RETHINK’es og deres begrundelse her på siden fra 06.marts!.
Min baggrund og erfaring vil garanterer en kvalificeret indsats og medvirken ifm. udvikling af vores golf, banen og klubbens økonomi.

Med Sportslig hilsen   –   Peter Thomsen

 

 

Kategorier
LOG 79

Short Game Challenge

Udfordringen hedder SHORT Game Challenge!

Short Game Challenge omfatter indspil fra forskellige afstande og puttning.  Der tildeles point efter hvor tæt man kommer på hullet og resultatet noteres på et særligt scorekort.  Der afholdes mesterskaber med deltagerne opdelt efter handicap og alder, så alle kan  være med.
Vinderen fra hver gruppe deltager i DGU’s  Danmarksmesterskab!

På generalforsamlingen for 3 år siden forkastede Bestyrelsen elitens og andre interesseredes opfordring til etablering af en Short Game bane.
Midt på året 2019 blev jeg af en entusiastisk næstformand og manager anmodet om at komme med forslag til etablering.
Det blev til mange timer med opmåling af afstande, fotografering og tegningsforslag. Det kniber med plads til en puttebane på over 200 m2.
Første oplæg indeholdt tre mulige løsninger.  Efter nøje vurderinger blev oplægget udvidet med forslag # 4, så # 5 og endeligt # 6.
                                  Læs det hele her:  Short Game projekt

Forventningen og begejstringen er stor. Siden projektets start har jeg svaret på talrige spørgsmål. Jeg har berettet positivt om forløbet og udtrykt tro på at projektet realiseres.

Dvs. lige indtil november da bestyrelsen meddelte at projektet var puttet i den store syltekrukke!
Dermed var antallet af undskyldninger og gentagne udskydelser simpelthen blevet for meget, og jeg frasagde jeg mig videre deltagelse.

Men hvad sker der nu ….? – Jeg er netop blevet indkaldt til møde i uge 9!

Kategorier
LOG 79

Forsvundne Rangebolde

Rygterne om de forsvundne rangebolde

For et par år siden forlød det at en mængde rangebolde var blevet stjålet. Som nogle ynder at udtrykke det: “det er sket i andre klubber”….!
Det var det jo rigtigt nok også, men det viste sig heldigvis at vores bolde var smuttet ud af vaskesystemet og endt i brønden ved siden af rangen!

Pudsigt genlød de samme rygter igen i december.  Hyppige træning på rangen indikerede at boldene nok snarere var forsvundet i pløret.
Så straks ved årets begyndelse tog vi en opsamlings- og opgravningstur på rangen, hvor vi i løbet af et par timer kunne “finde” ca. 750 bolde.
“RulleMarie” kunne ikke indfange 22 bolde begravet på blot 2 m2!

Vi ville da gerne fortælle andre hvor andre måske kunne finde boldene og lavede et lille indlæg til hjemmesiden.
Som ved et par tidligere lejligheder var redaktøren af den opfattelse at den slags læsning ikke var egnet for medlemmerne.
Men her kan du læse vores lille beretning: Rygterne om rangeboldene