Skip to main content
6 indlæg – 1 sag

Bestyrelsen i Mollerup Golf Club indgav i august 2021 en klage til klubbens Amatør- og Ordensudvalg over 6 artikler, som undertegnede har bragt på denne hjemmeside.
Artiklerne har – med billeddokumentation – fremlagt analyser og beskrivelser af forhold af sportslig og praktisk karakter omkring banen og for medlemmerne.

En bestemt artikel beskrev oplevelsen af en sagsbehandling – en oplevelse, der førte til en kort skarp bemærkning og en henvisning til en fremmed hjemmeside.

§ – afgørelsen

Amatør- Ordens-udvalget har indgående behandlet sagen og vurderet at den særlige bemærkning og den tilknyttede henvisning må anses som chikane overfor bestyrelsens sagsbehandler.

En undskyldning vil blive fremsendt direkte til det berørte bestyrelsesmedlem.

Læs en sammenfatning af sagsforløbet hér:  opfølgning sag MGC

Viby J – januar 2022