Skip to main content

18. marts 2024  –  Mollerup Golf Club afholder Generalforsamling i aften  /  Der er ialt 75 tilmeldte deltagere –  lig med ca. 6,5 % af medlemmerne.

Et aktuelt punkt er: “Hvordan kan banen gøres attraktiv og brugbar året rundt”

Siden de første større oversvømmelser ramte banen i 2015 har vi formået at reducere ulemperne ved den sumpede bane ved gentagen spredning af store sandmængder på huller langs Ny Egå.

Sandet har hjulpet fint, men repræsenterer ikke nogen permanent løsning på det tilbagevendende og tiltagende problem med store nedbørsmængder.  Sandmængderne har ikke kunnet forhindre lukning af flere huller 1/3-del af året og er generende for spillet på flere andre huller.

Se hér hvordan det er gået:  på banen 2015-2023

Medlemmer blev i 2016 indbudt til at komme med forslag og mødte talstærkt og engagerede frem med interessante idéer til omlægning af banen.  Medlemmernes input fandt ikke plads i oplægget fra golfbanearkitekten, der senere blev hyret til at lave en SWOT-analyse.

Nu står vi foran sæsonen 2024.  Der er gået 8 år.  Og vi har desværre ikke nået en afklaring med hensyn til banens fremtid.