Skip to main content

Mange lande kræver visum, der skal påtegnes passet – en bøvlet procedure, hvis man på samme forretningstur skal besøge flere lande og skal have passet rundsendt til hver enkelt ambassade.
OMAN udstedte i sin tid N.O.C.No Objection Certificate formelt baseret på indbydelse fra lokalt firma. Det hele foregik meget enklere per telex.

Jeg havde vel besøgt Oman en håndfuld gange og bad direktøren Jim T. hos  vores agent om den sædvanlige indbydelse til et kommende besøg og modtog en noget anderledes indbydelse end sædvanligt:

Jim var en velvoksen, rødhåret, spøgefuld irer, så min ihærdige sekretær Jonna og jeg morede os og blev hurtigt enige om at telex’en var en spøg!  –


Med spøg skal spøg bekæmpes.  Vi var jo i Albani-bryggeriernes Odense, så vi afsendte hurtigt svaret: al-bani.  Det lød passende arabisk!

Overraskelsen var afgjort meget stor da der et par dage senere indløb et officielt dokument – et N.O.C. udstedt til Peter Al-bani Thomsen!

(kopier mv. var indsamlet af Jonna (Tak for det) til en lille erindringshæfte ved mit Farvel til aldek.as)