Skip to main content

Vores grund er for lille / Vores grunde for små

…. så dér må ingen bo!  / og vores planer vil kommunen ikke acceptere!

Vi solgte Rosenvangs Allé 27 i slutningen af 2021 fordi det var blevet for stort for os med 3 – ja nærmest 4 etager,  med alt for mange trapper og 750 m2 have, der plagede vores fritid. Så vi smuttede omkring hjørnet til vores mindre hus på Skovdalsvej.

Hér bor vi så nu på Skovdalsvej 4 på matr. # 36ae – en lille grund på blot 404 m2.
Med en samlet pensionistalder på over 150 havde vi et ønske om at komme ned på et plan inden fysikken kræver det og med flytningen fulgte planen om hurtigt at opføre et étplans-hus på den tilliggende hjørnegrund. Den ser ud som om det er vores have, men det er en selvstændig matrikel # 36aa på lige under 500 m2.  For vores dagligdag er grunden dog bare 500 m2 omkostnings- og pasningskrævende græsplæne.

Vi forhørte os hos kommunen om mulighederne for at bebygge grunden – og havde modtaget en fint tilbud fra et typehusfirma.  Desværre er der for snart et århundrede siden tinglyst en servitut på grunde i området, dengang de blev udstykket fra en stor gård.  Grundstørrelsen skal være mindst 550 m2, hvis der skal opføres et enfamiliehus.

Indsigelsesretten blev “placeret” på to specifikke matrikler, der var ejet af udstykkeren og lå ved gården.  I mellemtiden er de to grunde mange årtier tilbage blev inddraget af kommunen til vej, og det er dermed blevet kommunen som sidder med retten til at ophæve servitutten.
Kommunen har ikke villet kommentere om de er villige til ophævelse, men henviser i sit svar på vores forhåndsanmodning  at selv om tinglysningen blev ophævet kræver (seneste!) Bygningsreglement en minimum grundstørrelse på 700 m2, hvilket så ikke vil være opfyldt med grunden på 500 m2.

Vi tilsendte så kommunen et skitseforslag til ombygning / udbygning af Skovdalsvej 4 til et beskeden dobbelthus.  Dette løsningsforslag blev også afvist under henvisning til at andre dobbelthuse – også beliggende på for små grunde – i nærheden er opført længe før Bygningsreglementets seneste ændringer!
Desuden ville en bebyggelse som  foreslået ville afvige væsentligt fra områdets karakter og de omkringliggende boliger.

Den sidste forklaring forekommer noget besynderlig i betragtning af ejendommen på Skovdalsvej 2a – blot 50 m fra vores vinduer: en firkantet hvid klods  på 8 meters højde.  Den mangler i enhver henseende områdets herskende karaktertræk. Vi kalder den Fort Knox!

Nu er vi kommet ned på jorden – men på en helt anden måde end ønsket – dét sørgede kommunen for!

December 2023