Skip to main content

Projekt 1:  Shershny Golf Resort

Merlink havde lejlighed til at designe et omfattende golf resort-projekt i Ural, Rusland for en halv snes år siden.
Projektet omfattende bl.a. en 18 hullers bane med skiløjpe, en Par3 bane, et hotel- og leisurekompleks, samt en række “dachas” –  det hele placeret på udenfor Chelyabinsk, Ruslands 7.største by.

Projektet var anden del af PentaStar-projektet. Første del udgjordes af tre handelscentre, et casino plus et mellemstort hotel i selve Cheliabinsk.  Budgettet for første 2 etaper af PentaStar projektet lød på lige over 90 mio$, der blev hentet hos en international fond. Shershny golf resortet tegnede sig for godt 10 mio$.
Tredje del af projektet omfattede hotel- og konference center og et golfbane-projekt ved den russiske riviera Sochi ved Sortehavet. Tredje del indgik ikke i budgettet.

Shershny Golf Resort er et business projekt.  Det fremgår klart af projektets målsætning:

Focus and Objectives on Shershny Golf Resort
are the business services rendered:
private arrangements, events, casino and catering.
Golf is the unique (strategic) attraction,
which cannot be copied by competitors.

Baseret på opdragsgivers målsætninger og markedsanalyser fra merlink udarbejdede en lokal arkitekt det spændende oplæg til et klubhus med hotel-konferencecenter, kasino og en række indendørs sportsfaciliteter, der sikrede omsætning hele året rundt.

Så gik projektgruppen med opdragsgiver i gang. Der blev indkøbt udstyr til en driving range, et større antal golfsæt, bolde mv. .
En hurtig åbning af en driving range blev planlagt og indbydelser rundsendt til alle vestlige konsulenter – heri blandt over 300 amerikanere – der arbejde i Ural-området.

_______________________________________________________________

Projekt 2:  Golf Resort ved  “riviera-byen” Sochi ved Sortehavet.

Sochi – “solkysten” er bjergrig med meget få bynære, åbne områder langs Sortehavskysten tilstrækkeligt store til at rumme en golfbane.  Det lykkedes merlink sammen med opdragsgiver (en del af projektgruppen er afbilledet) at lokalisere en højslette  en snes km fra byen. Området lå i retning af lufthavnen og i nærheden af skisportssted med hopbakke og diverse turistfaciliteter. Der var derfor forholdsvis gode vejforbindelser det meste af vejen.

Projektet nåede kun til at til det første skitsestadie. Da det blev meldt ud at Sochi skulle afholde vinter OL i 2014 og blev hele det udpegede området omgående lukket af for private projekter og inddraget til fordel for OL.

Meddelelsen betød at opdragsgiver satte projekterne på stand-by – på ubestemt tid – og i Sochi lynhurtigt opkøbte et stort såkaldt “sanatorie”- feriecenter og et falleret gigantisk sportshotel. I første omgang blev begge projekter omdannet til at huse sportsfolk og besøgende til OL – og efter OL solgt som ferielejligheder.  Dermed blev der ikke behov for at benytte det lånetilsagn modtaget fra en investor.

Uventet efterspil …….

Med de mange omprioriteringer ifm OL var der ikke udsigt til at golfprojekt 1 ville blive realiseret.
Området umiddelbart vest for golfbane-arealet er indenfor de sidste 5-7 år blevet et stort udflytningsområde.  Området syd for er tilsyneladende under udbygning.

Overraskelsen var oprigtig stor, da jeg ifm beskrivelse af en række andre projekter opdagede, at opdragsgiver åbenbart har anlagt en driving range, 3 golfhuller og et middelstort klubhus. Der er endda udgravet 2 søer

Det nye beboelsesområde har sikkert medvirket til beslutningen om igangsætning af projektet – eller i det mindste en del af det.
Jeg tør godt gætte på at klubhuset rummer f.eks. en attraktiv restaurant, casino mm

Det bliver spændende at følge om anlægget udbygges. Der ser stadig ud til at være plads til flere huller syd for de nuværende og langs søen antyder et par lyse partier  at flere huller er på vej – måske  9?
_________________________________________________________________