Kategorier
Golf LOG 79

Nuller i Nordlys!

Bestyrelsen viser (sø)vejen fra hul 15 ….: 
“Om et øjeblik når vi bakken, hvor nogle golfhuller let kan flettes sammen med forslagene til cykelcrossanlæg, løbestier, agilitybane, en bygge
legeplads og hospitalets rekreations-og motionsareal –  Jeg håber jeg har husket det hele!”Der er gået fire år siden Bestyrelsen kaldte på forslag til omlægning af banen.  Årsagen?: fortsatte oversvømmelser af især hullerne 14 og 15.
Siden er der løbet meget vand i Egåen og medlemmernes mange gode forslag forsøgt begravet i sand! – Alt imens fører bestyrelsen sig frem i aviserne med forunderlige tal der åbenbart skal tjene et politisk formål udenfor klubben:
Vi mangler plads til nye medlemmer ??? – iflg vores nyhedsbreve har mistet 25 og svært ved at finde flere og holde på dem vi har.
Der kommer 10 – 20.000 nye beboere på bakken i nord! – Det lyder lovende, men der kommer bare ikke 2,5% golfspillere ud af det – ikke en gang 1% – det kender enhver førsteårsstuderende fra Handelshøj-skolen forklaringen på.  (samme påstand har Århus G.C. forsøgt med – uden at få medlemmer fra nybyggerne i Mårslet, Beder, Malling osv.)
Mollerup har kun 2% spillere på eliteplan: 2% af 1100 medlemmer bliver kun til 22 – Så vidt jeg ved er elitegruppen på over 40 spillere! Hvor er de sidste?

Jeg har et forslag:
Fortsæt kun roligt forsøgene på at få placeret ni golfhuller nord for Mollerup G.C. sammen med en hel masse andet, men frihold indsatsen fra golfklubben!
Jeg er 100% overbevist om at et særskilt, offentligt multiprojekt kan finde stor tilslutning blandt lokalpolitikerne –  i hvertfald langt større end et projekt der grundlæggende bare går ud på at pleje særinteresser for Mollerups golf.
Golfklubbens medlemmer undgår at være indblandet i en økonomi
der er behæftet med ualmindeligt mange usikkerheder og dekoreret med hvis og hvis og flere hvis’er!  – I stedet kan vi måske få en løbende tilgang af motionister og unge, der gerne vil forsøge sig som rigtige golfspillere.

Vi sikkert mange der gerne vil medvirke positivt, hvis de nære problemer prioriteres.  Og vi vil helt sikkert glæde os til at se en underskrift fra “fondene som gerne vil være med” eller penge fra kommunen som erstatning til omlægning af især hullerne 14 og 15 – inden det er for sent.

Kategorier
Golf LOG 79

billetter til ringside

Dyre billetter til ringside…!

GolfRingen har skiftet navn til det kortere: Mer’Golf!
Afkortelsen svarer nogenlunde til indskrænkningen af deltagende klubber fra 8 til nuværende 5!

Der søges ihærdigt efter flere klubber til Mer’Golf, men det bliver svært. Kortets store blå prikker viser de sidste 4-5 muligheder.

I søgen efter nye spillekammerater er bestyrelserne i Ebeltoft, Grenå og Mollerup derfor forståeligt kommet under pres, og under pres indgår man ofte aftaler, som ikke er optimale  –  og som andre må betale for!

Norddjurs kom ind i samarbejdet i 2019 og Søhøjlandet i 2020.
De to klubber spiller til sommergreens året rundt.
Med henvisning til ekstra omkostninger og ekstra arbejde på deres baner  pga gæsterne fra øvrige 3 klubber har de to opnået en særaftale om ekstra betaling – udover indtægten fra fritspilsaftalen! – på 100 kr per runde i vintersæsonen!
Med økonomens briller en rigtig smart særaftale! – Trump kunne næppe have gjort det bedre!
Sagen er nemlig at:
– gæste-runderne udgør langt under 10 % af klubbens egne runder!
– greenkeeper derfor slet ikke har behov for at udføre noget som helst ekstraarbejde pga gæsterne fra Mer’Golf!
Læs om de østjyske golfringe hér:  Ved ringside

 

Kategorier
LOG 79

Engagement: RETHINK

Mollerup Golf Club  –  R E T H I N K !

Jeg fokuserer på et aktivt og sagligt, sportsligt engagement i klubben,
og forventer jeg et tilsvarende udspil fra mine medspillere og ikke mindst fra medlemmer af udvalg og Bestyrelse.

Med kompetence og nytænkning arbejder jeg for:

– at fremme vores sportslige muligheder for udfoldelse
–  tilpasning og udvikling af banen og klubben som følge af ændrede
klimabetingelser og ændrede markedsvilkår og driftsmuligheder.
–  at udbrede kendskabet til det nye hcp-system, golf- og ordensregler
–  at medlemmerne løbende modtager et aktuelt og komplet billede af klubbens aktiviteter.
–  at der ca. 3 gange om året indkaldes til medlemsmøder, hvor
Bestyrelse og udvalg redegør for økonomi, projekter, nye forslag mm.

Du kan se en række emner der skal RETHINK’es og deres begrundelse her på siden fra 06.marts!.
Min baggrund og erfaring vil garanterer en kvalificeret indsats og medvirken ifm. udvikling af vores golf, banen og klubbens økonomi.

Med Sportslig hilsen   –   Peter Thomsen

 

 

Kategorier
LOG 79

Short Game Challenge

Udfordringen hedder SHORT Game Challenge!

Short Game Challenge omfatter indspil fra forskellige afstande og puttning.  Der tildeles point efter hvor tæt man kommer på hullet og resultatet noteres på et særligt scorekort.  Der afholdes mesterskaber med deltagerne opdelt efter handicap og alder, så alle kan  være med.
Vinderen fra hver gruppe deltager i DGU’s  Danmarksmesterskab!

På generalforsamlingen for 3 år siden forkastede Bestyrelsen elitens og andre interesseredes opfordring til etablering af en Short Game bane.
Midt på året 2019 blev jeg af en entusiastisk næstformand og manager anmodet om at komme med forslag til etablering.
Det blev til mange timer med opmåling af afstande, fotografering og tegningsforslag. Det kniber med plads til en puttebane på over 200 m2.
Første oplæg indeholdt tre mulige løsninger.  Efter nøje vurderinger blev oplægget udvidet med forslag # 4, så # 5 og endeligt # 6.
                                  Læs det hele her:  Short Game projekt

Forventningen og begejstringen er stor. Siden projektets start har jeg svaret på talrige spørgsmål. Jeg har berettet positivt om forløbet og udtrykt tro på at projektet realiseres.

Dvs. lige indtil november da bestyrelsen meddelte at projektet var puttet i den store syltekrukke!
Dermed var antallet af undskyldninger og gentagne udskydelser simpelthen blevet for meget, og jeg frasagde jeg mig videre deltagelse.

Men hvad sker der nu ….? – Jeg er netop blevet indkaldt til møde i uge 9!

Kategorier
LOG 79

Forsvundne Rangebolde

Rygterne om de forsvundne rangebolde

For et par år siden forlød det at en mængde rangebolde var blevet stjålet. Som nogle ynder at udtrykke det: “det er sket i andre klubber”….!
Det var det jo rigtigt nok også, men det viste sig heldigvis at vores bolde var smuttet ud af vaskesystemet og endt i brønden ved siden af rangen!

Pudsigt genlød de samme rygter igen i december.  Hyppige træning på rangen indikerede at boldene nok snarere var forsvundet i pløret.
Så straks ved årets begyndelse tog vi en opsamlings- og opgravningstur på rangen, hvor vi i løbet af et par timer kunne “finde” ca. 750 bolde.
“RulleMarie” kunne ikke indfange 22 bolde begravet på blot 2 m2!

Vi ville da gerne fortælle andre hvor andre måske kunne finde boldene og lavede et lille indlæg til hjemmesiden.
Som ved et par tidligere lejligheder var redaktøren af den opfattelse at den slags læsning ikke var egnet for medlemmerne.
Men her kan du læse vores lille beretning: Rygterne om rangeboldene